5.


 


 

 

A térben és időben a teljesség-egység nagyon ritka, rövid, és hamar felemésztik. A belső megvalósult teljes egység nem tud létrejönni ember alkotta tárgyi környezetben, ezért nincsen tökéletes ember alkotta földi tér (építészet), bár Ember fia volt már itt. Hatására temérdek alkotás született közelítvén, keresvén Őt, az Egyet, a tökéletest.

 

Az építészet önmagában nem érthető, és nincs is, mert az építészet, zene, irodalom, stb. mind csak elvonatkoztatott részek és a mai kultúrákban önállósítottak, szétválasztottak, de mindegyiken keresztül is vezet út az Egy felé. Önmagukban azonban értelmetlenek, és a csak megtisztult lélek emelheti fel őket az értelem felé. Minden teljességben történik, vagyis, ha rész szerint látjuk is, mindig Egyben történik, ha nem is tudjuk. Ha rész szerint éljük is meg azt, ami velünk történik, mégis mindig kihat az egészre tudtunkon kívül is. Az egység a valóság, a polarizált tudatunk látszólagos.

 

                                                                             

Vissza                 Tovább